Z A V A R I V A Č

U okviru projekta „Znanjem do posla“ dana 10.06. 2021. godine objavljuje se

J A V N I P O Z I V

Za obuku za zanimanje

Z A V A R I V A Č

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Resor Doo, Niš, šestoro mladih će imati priliku da se upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 520h sa zanimanjem ZAVARIVAČ. Polaznici će kroz rad u kompaniji, savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla.

Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije, polaznici će se upoznati sa osnovnim postupcima zavarivanja, osnovnim i dodatnim materijalima za zavarivanje, tehničkom dokumentacijom kao i pripremnim aktivnostima i zavarivanjem MAG i EPP postupkom.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekog ranjivoj kategoriji stanovništva(mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći itd.)

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820 svakog radnog dana od 9h do 14h , putem mejla: jobinfocentarpirot@gmail.com, ili lično u kompaniji.

Rok za prijavu: 15.07.2021.

Preuzmite u PDF formatu