POMOĆNI CNC OPERATER

U okviru projekta „Znanjem do posla“ dana 5. 7. 2021. godine objavljuje se

J A V N I P O Z I V

Za obuku za zanimanje

POMOĆNI CNC OPERATER

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji OKaR Hidrauliks, Niš dvoje mladih će imati priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 480h (3 meseca), sa zanimanjem POMOĆNI CNC OPERATER. Polaznici će kroz rad direktno uz mašinu savladati veštine, znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije polaznici će se upoznati sa radom CNC mašine, osnovnim delovima, načinom rada i programiranja, vrstama materijala, načinom obrade, a svakako i praktično raditi na pomenutim mašinama.

Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu, a najbolji polaznici će dobiti priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na mejl jobinfocentarpirot@gmail.com

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj 010/501820 ili putem mejla jobinfocentarpirot@gmail.com

Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva

Preuzmite u PDF formatu