Job Info Centar je centar za pružanje pomoći mladima prilikom nalaženja posla, izbora ili promene karijere kao i kompanijama prilikom pronalaženja i obuke odgovarajuće radne snage

 

Job info centar je otvoren u okviru projekta „Znanjem do posla“ koji finasira vlada Švajcarske i Srbije i koji pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih kroz razvoj programa vanškolske obuke za one poslove koji se traže na lokalnom tržištu rada. Program “Znanjem do posla” je svoje aktivnosti počeo 2015. godine i predviđeno je da traje do 2019. godine sa mogućnošću produženja. Za realizaciju projekta predviđen je budžet od 15,3 miliona švajcarskih franaka.
Za potrebe realizacije ovog projekta izabrano je pet partnerskih organizacija u pet pilot opština: Kruševac, Kragujevac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot. U Pirotu je uloga lokalnog partnera poverena konzorcijumu kojeg čine Udruženje građana Osveženje i ZIP centar za mlade-biznis incubator.
Job info centar će pored redovnih aktivnosti na projektu u narednom period razviti svojevrstan model karijernog vođenja I savetovanja na lokalnom nivou stvarajući sistem koji povezuje škole, pojedince, privredu I civilni sektor na održiv I inovativan način.
Ključna uloga JOB INFO centra jeste da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi đake i studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja, tj, pronalaska posla i zaposlenja.
JOB INFO CENTAR pruža:
UČENICIMA
• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja
• Informisanje o zanimanjima i profesijama
• Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima
• Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe (od stipendija za letnju školu do naučnih konferencija)
• Saveti iz prve ruke: susret poslodavaca đaka i studenata, razgovor i predstavljanje kompanije, kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju svet poslovanja i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.
NEZAPOSLENIMA
• Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima
• Savremene tehnike traženja posla
• Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere
• Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma
• Priprema za prvi susret sa poslodavcem, simulacija intervjua
• Radionice za aktivno traženje posla
POSLODAVCIMA
• Oglašavanje vašeg konkursa za posao
• Podrška i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u vašoj kompaniji
• Pomoć pri prikupljanju prijava i selekcija kandidata
• Predselekcija kandidata i organizovanje intervjua sa kandidatima