Karijerno savetovanje učenika Tehničke škole u Pirotu

Radionice i karijerno savetovanje učenika završnog razreda Tehničke škole u Pirotu. Naši karijerni savetnici su sa učenicima razgovarali o mogućnostima nakon završene srednje škole, o fakultetima, proceduri upisa i odabiru istog, ali i o obukama na radnom mestu i zanimanjima kojima bi mogli da se bave.

Nakon toga održali smo nekoliko radionica o rodnoj ravnopravnosti, kao i razgovor o tome da li postoje tipično muška i ženska zanimanja i tipično muški i ženski fakulteti.