Javni poziv za obuku za zanimanje KONOBAR/ŠANKER

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Pleasure M, Niš, šestoro (6) mladih će imati priliku da se upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 360h sa zanimanjem KONOBAR/ŠANKER. Polaznici će u okviru teorijske i praktične nastave, kao i kroz praktičan rad, savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije, polaznici će savladati: usluživanje klijenata, pripremu toplih i hladnih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka, serviranje, korišćenje fiskalne kase i pos terminala, kao i organizaciju rada.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekoj ranjivoj kategoriji stanovništva (mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili niskokvalifikovani NEET mladi).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820, ili na mail: jobinfocentarpirot@gmail.com.

           

Rok za prijavu: do 10.12.2021. godine