Smerovi:

Društveno – jezički smer (4 godine)– Društveno-jezički smer usmerava učenike ka fakultetima koji izučavaju jezike, ali i humanističke nauke (psihologija, sociologija, filozofija, pravo, političke nauke, umetničke akademije…). Za uspešan rad u ovoj oblasti potrebna je sklonost ka izučavanju jezika i književnosti, kao i društvenih nauka, političkih zbivanja I aktuelnih svetskih događaja.

Prirodno – matematički smer (4 godine)– Prirodno -matematički smer usmerava učenike ka fakultetima koji izučavaju prirodne nauke (matematika, fizika, biologija, hemija, elektronika, geografija…).

Prirodno – matematički smer – srpsko – francuski (4 godine) – marta se polaže francuski jezik i selekcija se primarno vrši na osnovu bodova na ovom ispitu. Bilingvalno srpsko-francusko odeljenje predstavlja varijaciju prirodno-matematičkog smera. Zadržavajući sve karakteristike prirodno-matematičkog smera, bilingvalno odeljenje otvara učenicima mogućnost za dalje izučavanje jezika (francuski), kao i sticanje znanja iz određenih oblasti upravo na francuskom jeziku. Učenici bilingvalnog odeljenja prate jedan deo nastave iz određenih predmeta na francuskom jeziku.

BODOVI ZA UPIS 2018/2019 - Gimnazija - Pirot
Profil

Društveno-jezički smer

Prirodno-matematički smer

Prirodno-matematički smer – srpsko – francuski

Odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Broj mesta

60

30

30

20

Minimalan broj bodova

59,33

69,06

87,35

216,02

Odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku- polaže se posebni prijemni ispit na kome se resave test iz matematike. Učenici će ovladati svim osnovnim, ali i nekim naprednijim konceptima programiranja, upoznaće se sa različitim pristupima rešavanju problema programiranjem. Razumeće računarske mreže, mrežne slojeve i protokole i znati šta je potrebno da računarske mreže budu bezbedne. Takođe će steći dosta specifičnih računarskih kompetencija I biti osposobljeni da efikasno koriste programiranje i rad sa bazama podataka za rešavanje različitih problema u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu. Pohađajući ovaj obrazovni program učenici će unaprediti strategije i tehnike samostalnog učenja koristeći mogućnosti računara i izgradiće spremnost za praćenje novih rešenja u oblasti informatičke tehnologije.