Job Info Centar

O nama

Job info centar je otvoren u okviru projekta „Znanjem do posla“ koji finasira vlada Švajcarske i Srbije i koji pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih kroz razvoj programa vanškolske obuke za one poslove koji se traže na lokalnom tržištu rada. 

Za potrebe realizacije ovog projekta izabrano je pet partnerskih organizacija u pet pilot opština: Kruševac, Kragujevac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot.

Job info centar je karijerni centar koji na lokalnom nivou povezuje škole, pojedince, privredu I civilni sektor na održiv I inovativan način. Ključna uloga JOB INFO centra jeste da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi đake i studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja, tj, pronalaska posla i zaposlenja.

JOB INFO CENTAR pruža:

UČENICIMA

• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja

• Informisanje o zanimanjima i profesijama

• Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima

• Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe (od stipendija za letnju školu do naučnih konferencija)

• Saveti iz prve ruke: susret poslodavaca đaka i studenata, razgovor i predstavljanje kompanije, kako bi pomogli đacima, studentima i nezaposlenima da bolje razumeju svet poslovanja i kulturu poslovanja različitih kompanija i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

NEZAPOSLENIMA

• Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima

• Savremene tehnike traženja posla

• Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere

• Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma

• Priprema za prvi susret sa poslodavcem, simulacija intervjua

• Radionice za aktivno traženje posla

POSLODAVCIMA

• Oglašavanje vašeg konkursa za posao

• Podrška i pomoć u koncipiranju, pripremi i realizaciji programa, obuka i treninga u vašoj kompaniji

• Pomoć pri prikupljanju prijava i selekcija kandidata

• Predselekcija kandidata i organizovanje intervjua sa kandidatima

Newsletter

Imate pitanja?